Spjms

ANTOŠKA2 f.

1+2 I b Na Antošce pole Příštpo TR, Na Hantošce pole Příštpo TR
3 Předložková PJ obsahují jméno Antoška odvozené od OJ Antoš (též v nář. podobě s protetickým h) sufixem -ka. Pole bylo pojmenováno „podle majitele z konce 19. stol.“ Obě PJ označují stejné pole. • SPJČ.
Hb