Spjms

ANDĚLKA3 f.

1+2 I a Andělka samota Letovice BK (Trávník), Andělka louka Slavětice TR b U Andělky les Letovice BK (Trávník)
3 PJ Andělka (obsažené též v předložkovém jméně) je odvozeno od OJ Anděl sufixem -ka. Samota (ke konci 19. stol. malé lázně) byla pojmenována „podle majitele“, louka patrně podle majitele/uživatele, les podle polohy. Nelze vyloučit, že pojmenování louky vzniklo z apel. anděl a odráží lidovou představu o andělíčcích, tj. o světýlkách, která se objevují nad bažinatými, mokrými terény, zejm. nad loukami. • SPJČ; HŠ 1, 46.
Šr