Spjms

GALETA2 m. OJ

1+2 I b U Galétů dolina, dolina, paseky, paseky Hošťálková VS IIIa Galétů obrázek obrázek, obrázek Fryšták ZL
3 PJ obsahují jednak OJ Galeta (nář. Galéta) v gen. pl. (rodinné jméno), jednak přívlastkové poses. adj. odvozené od tohoto OJ nář. sufixem < -ův. Objekty byly pojmenovány podle nějakého vztahu (vlastnictví, okolnost, událost) k nositeli OJ Galeta.
Km