Spjms

ANDRLOVKA f.

1+2 I a Andrlovka pole Zblovice ZN
3 PJ je odvozeno od OJ And(e)rle nebo And(e)rla sufixem -ovka. Motivem pojmenování byl zřejmě vlastnický vztah.
Šr