Spjms

ALOJZOV2 m.

1+2 I a Alojzov továrna Ruda nad Moravou SU (Hostice) b U Alojzova hon Bohdíkov SU
3 Do PJ vstupuje název osady Alojzov. Jednoslovné PJ vzniklo přenesením názvu této osady na továrnu (železnou huť, kterou založil spolu s osadou kníže Alois Lichtenštejnský na počátku 19. stol. a která byla po požáru v r. 1873 upravena na papírnu, srov. VM – Šumperk, 203). Továrna se nazývá též Alojzovská fabrika. Předložkové jméno označuje hon podle polohy vzhledem k této továrně. • HŠ 1, 46.
Šr