Spjms

ABSOLON m. OJ

1+2 IIIa Absolunuv dolek dolina Dolní Lutyně KA
3 PJ obsahuje přívlastkové poses. adj. odvozené od OJ Absolon (s nář. změnou on > un). Důl byl patrně pojmenován po jednom z majitelů. • SPJČ.
Šr