Spjms

FUČINOV m.

1+2 I a Fučinov dolina, dolina Hošťálková VS
3 PJ je odvozeno od OJ Fučina sufixem -ov. Objekt byl pojmenován podle nějakého vztahu (vlastnictví, okolnost, událost) k nositeli toho jména.
Km