Spjms

ADAMKOVICE plt.

1+2 I a Adamkovice m. č. Havířov KA (Dolní Suchá)
3 PJ je odvozeno od OJ Adámek/Adamek sufixem -ovice; reprezentuje zejména ve vých. Slezsku rozšířený typ jmen objektů podle majitele/uživatele.
Šr