Spjms

AMERIKÁN2 m.

1+2 III a Amerikanove hon Brušperk FM, Amerikanove pole Třinec FM (Kojkovice)
3 PJ mají formu substant. poses. adjektiva stř. rodu (v nář. tvaru složeného sklonění se zkrácenou samohláskou v koncovce) odvozeného od přezdívkového jména Amerikán ‚vystěhovalec do Ameriky nebo ten, kdo se z ní vrátil‘. Objekty byly pojmenovány „podle majitele“. • SPJČ.
Šr