Spjms

ANTONÍNOV2 m.

1+2 I a Antoninov m. č. Brušperk FM, Antonínov les Hustopeče nad Bečvou PR
3 PJ z Hustopečí nad Bečvou je odvozeno od OJ Antonín sufixem -ov. Les byl pojmenován patrně podle majitele. Základem jména místní části v Brušperku se stalo jméno jejího zakladatele – olomouckého arcibiskupa Antonína Theodora hraběte Colloredo-Waldsee (založena r. 1789; HŠ 1, 47). Paralelní pojmenování je Antonov.
Šr