Spjms

AGLOVEC m.

1+2 I a Aglovec pole Dolní Lutyně KA
3 PJ je odvozeno patrně z OJ Eigel sufixem -ovec. Reprezentuje zejména ve vých. Slezsku rozšířený typ objektů podle majitele/uživatele.
Šr