Spjms

AJZENBERGOVKA f.

1+2 I a Ajzynberguvka dům Doubrava KA
3 PJ (zapsané českou grafikou v nář. podobě se změnami en > yn a ó > ú > u) je odvozeno sufixem -ovka buď z něm. apelativa Eisenberg (z Eisen ‚železo‘ + Berg ‚hora‘) ‚místo, kde se těží železná ruda‘, nebo z něm. OJ téhož znění, pak byl objekt pojmenován podle majitele/obyvatele. Vzhledem k tomu, že v okolí obce Doubrava KA se nacházejí pouze uhelné doly, žádný důl na železnou rudu, jako pravděpodobnější se jeví druhá možnost. Existuje též paralelní PJ Kundžołkuvka, viz KONDZIOLKOVKA. • Viz -eisen-, -berg-/-perk
Či