Spjms

ALBRECHTICE plt.

1+2 I b U Albrechčic pole Březová OP
3 Předložkové PJ obsahuje substantivní část MJ Lesní Albrechtice (HŠ 1, 44) a je v nář. podobě se změnou ť > č. PJ pojmenovává pole, které leží „v sousedství katastru Lesních Albrechtic“. • SPJČ.
Šr