Spjms

AKÁCÍ3 n. // AKÁTÍ12 n.

1 I a Akátí5, Atácí; Přední/Zadní akátí; Akátí na zadku b Pod akátím, U akácí2, V akátí2a Vyjížděk k akátí
2 a lesík5, les3, pastvina b pole3, les, porost ♦ a pole
3  Jednoslovná PJ vznikla z hromadného subst. akátí, nář. akácí (ve výslovnostní variantě [akát-] i [agát-] a v nář. obměnách s protetickým h, popř. s krátkými samohláskami: agati, agátí, agácí, agaci, hagátí) ‚akátový porost‘; víceslovná PJ toto subst. obsahují. V Kupařovicích BO byla zapsána ojedinělá nář. podoba Atácí, vzniklá asimilací zadopatrového k na zubodásňové t podle c, které je rovněž zubodásňové. • Většina PJ označuje akátové hájky, lesíky, jména s předložkami pod, u, v pole. Přívlastky (shodné i neshodné) specifikují polohu (Přední/Zadní hagátí lesík v Kloboukách u Brna BV (Bohumilicích), Hagátí na zadku les v téže obci) nebo naznačují směr (Vyjížděk k akátí pole v Rozdrojovicích BO). • PJ takto tvořená jsou častá, např. Březí, Doubí, Jedlí. • PJ se vyskytují zejména na střední Moravě. • SPJČ AKÁTÍ. • Viz -akát-/-akác-
Šr