Spjms

ANGLICKÝ2 adj. // ENGLICKÝ4 adj.

1 I a Englická2Anglická zahrada, Anglický park, Englická alej/zahrada
2 a cesta2 ♦ a cesta, les, louka, park, zahrada
3 Do PJ vstupuje adj. anglický nebo englický (podle něm. englisch). Zpravidla je přívlastkové, rozvíjející subst. park, zahrada (s nimi tvoří odborný název pro typ parku či zahrady, který přešel v PJ) nebo alej: zde zřejmě specifikuje subst. podle druhu stromu, který alej lemoval (Englická alej v Hati OP je název cesty „lemované řadou anglických sosen“). Bylo zachyceno i (patrně podobně motivované) substant. adj. Englická v Tvrdonicích BV a Týnci BV; tato PJ označují lesní cestu (dnes s úředním názvem Anglická alej) vedoucí kolem obou obcí. • SPJČ ANGLICKÝ.
Či