Spjms

ANDRÉSEK m. OJ // ANDRÝSEK m. OJ

1+2 IIIa Handrésku kopec les, pole Buková PV b U Andrýskového vrcha pastvina Doubravy ZL
3 PJ obsahují přívlastkové poses. adj. odvozené od OJ Andrések (nář. Handrések) / Andrýsek. Adj. je odvozeno nář. sufixem -ův > ů > u (Handrésku kopec) nebo je v nář. tvaru složeného sklonění (U Andrýskového vrcha). Objekty byly pojmenovány podle majitele. • SPJČ ANDRÝSEK.
Sp