Spjms

ANTOŠ5 m. OJ

1+2 III a Antošovo hon, pole Velká Lhota VS ♦ Hantošova kopanina pole Vážany BK, Hantošova lóka louka Lipová PV, Hantošův vrch kopec Volfířov JH (Velká Lhota); Hantošovy pola pole Ruprechtov VY
3 Do PJ vstupuje poses. adj. odvozené od OJ Antoš (varianta jména Antonín, viz ANTONÍN), a to jako substantivizované stř. rodu nebo ve funkci shodného přívlastku (v nář. podobě s protetickým h). Objekty byly pojmenovány patrně podle majitele. • SPJČ.
Šr