Spjms

ABRHÁMKY2 plt.

1+2 I a Abrhámke pole Benešov BK b Na Abrhámkách pole Benešov BK
3 Jednoslovné PJ je odvozeno od OJ Abrhám (viz ABRHÁM) sufixem -ky (nář. -ke). Existuje též variantní předložkové PJ. Pole bylo pojmenováno podle majitelů: „Jméno se vzahuje k majetku rodu Abrhámů z č. 8, z 18. století“.
Šr